Halloween-ul prin ochii unei mame-avocat: “Activităţile organizate în şcoli de Halloween sunt nelegale”

Avocatul vrâncean Ana Corina Săcrieru a demarat o discuţie juridică vizavi de organizarea activităţilor de Halloween în şcolile din România, prin prisma cadrului legislativ existent în ţara noastră. “Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, participarea la activităţi care marchează diferite evenimente internaţionale, naţionale sau locale se face în conformitate cu Calendarul Activităţilor Extraşcolare propus de fiecare şcoală şi aprobat de Consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare, cu acordul părinţilor”, atrage atenţia avocatul.

Ana Corina SacrieruAna Corina Săcrieru, avocat în cadrul Baroului Vrancea, a trimis Avocatura.com o scrisoare deschisă în care îşi exprimă punctul de vedere al practicianului în Drept faţă de ceea ce înseamnă la ora actuală sărbătoarea de Halloween în ţara noastră. Avocatul face o analiză a reglementărilor legale existente în România, faţă de drepturile şi protejarea copiilor.

“Analiza juridică de faţă a fost determinată de apariţia în presa naţională  şi locală a mai multor articole. Activităţile de Halloween nu cultivă ideea de sensibilitate faţă de problematica umană şi faţă de valorile moral-civice.

Dimpotrivă, din nenumăratele articole de presă apărute, rezultă că ele cultivă apetitul elevilor faţă de macabru şi violenţă”, atrage atenţia avocatul în scrisoarea adresată Avocatura.com.

“În actualul cadru legislativ, atât Constituţia României cât şi Legea educaţiei naţionale au prevederi care protejează elevii de pericolele unei educaţii care nu are nimic în comun cu valorile culturale astfel cum sunt ele definite de Lege. Potrivit dispoziţiilor articolului 3 din Legea 1/2011, PRINCIPIILE care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii din România sunt: principiul calităţii – în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale.

Analiza incidenţei acestei dispoziţii legale raportat la Halloween relevă faptul că aceasta nu poate fi definită ca fiind un  standard de referinţă legat de calitatea învăţământului. Principiul relevanţei – în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi social-economice. Însă analiza incidenţei acestei dispoziţii legale raportat la Halloween relevă faptul că aceasta nu poate fi încadrată în categoria răspunsurilor la nevoia de educaţie personală. Principiul asumării, promovării şi păstrării identităţii naţionale şi a valorilor culturale ale poporului român.

Analiza incidenţei acestei dispoziţii legale raportat la Halloween relevă faptul că aceasta nu se încadrează în categoria acestor valori. Principiul participării şi responsabilităţii părinţilor. Principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare. Analiza incidenţei acestor dispoziţii legale raportat la Halloween relevă faptul că aceasta a fost organizată în şcoli după consultarea părinţilor”, scrie avocata Săcrieru.

Preschimbarea înfăţişării, “o încălcare gravă a demnităţii” copilului

Cu toate acestea, avocatul vrâncean atrage atenţia că o asemenea consultare nu a existat, iar organizarea activităţilor de la sfârşitul lunii octombrie nu sunt tocmai legale. “Potrivit dispoziţiilor articolului 4 litera f din Legea 1/2011, Educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor au ca finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi a respectului pentru natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural.

Or, vătămarea emoţională sau/şi psihică a unui copil prin expunerea sa la imagini ca cele prezentate în presă, cu ocazia redării activităţilor organizate în şcoli de Halloween, reprezintă o violenţă evidentă. De asemenea, determinarea unui copil să îşi preschimbe înfăţişarea în acel mod macabru redat în presă, doar pentru a participa la o activitate organizată de şcoală – deci, faţă de care el are conştiinţa că nu este indicat să se dezică, fiindu-i legitimată tocmai de mediul şcolar în care este efectuată – reprezintă o încălcare gravă a demnităţii sale.

Din cauza acestui caracter vătămător în plan psihic şi emoţional dar şi datorită încălcării demnităţii sale prin determinarea sa de a se înfăţişa din punct de vedere fizic într-un mod macabru, activităţile organizate în şcoli de Halloween pot aduce atingere altor drepturi ale copiilor”, punctează avocatul. Vizavi de aceste aspect, avocatul Săcrieru face referire la drepturile conferite de Legea 1/2011, Legea 272/2004 şi Constituţia României. Este vorba despre articolul 7 alineatul 1 din Legea 1/2011,  articolele 6 şi 51 alineat 1 din Legea 272/2004, precum şi despre  dispoziţiile articolului 22 alineat 1 din Constituţia României.  

“În măsura în care un copil se simte vătămat prin înfăţişarea în jurul său a unor copii ca cei din fotografiile prezentate ori prin faptul că i se sugerează, de mediul din clasă, că astfel ar putea şi el veni înfăţişat fizic la şcoală, se poate vorbi fără putinţă de tăgadă de atingerea drepturilor enumerate mai sus tocmai prin starea de nelinişte, teamă, abuz pe care o poate resimţi. De altfel, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, participarea la activităţi care marchează diferite evenimente internaţionale, naţionale sau locale se face în conformitate cu Calendarul Activităţilor Extraşcolare propus de fiecare şcoală şi aprobat de Consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare, cu acordul părinţilor.

Această reglementare a fost confirmată în data de 30.10.2015 de Ministerul Educaţiei prin Biroul de Presă, în răspunsul dat la solicitarea de informaţii întemeiată pe dispoziţiile Legii 544/2001. Faţă de toate aceste argumente, rezultă că activităţile organizate în şcoli de Halloween sunt nelegale”, îşi încheie avocatul scrisoarea.

(Articol publicat pe www.avocatura.com, 2.11.2015)